Общи условия

Упражненията, които ще правите са на собствена отговорност и Bulgaria GO! не носи отговорност за злополуки по време на тренировката. Използваме бисквитки, за да анализираме престоя ви в уебсайта.

ДЕФИНИЦИИ

Общи условия – така ще бъдат цитирани по-долу накратко Условията за използване на уеб-сайта http://bulgariago.org и услугите, предоставяни чрез него;

Потребител/и – всеки, който посещава и разглежда сайта, независимо дали фактически ползва услугите или е само пасивен посетител;

Сайт – http://bulgariago.org и услугите, предоставяни чрез платформата;

Публикации – всякакво съдържание, публикувано на Сайта, независимо от темата и обхвата му;

Страна/и – синонимно название за Потребител и/ или Сайта;

Трета страна/ трето лице – различно от Потребителя и Сайта;

Форма за запитване – изпращане на имейл на  team [at] bulgariago.org

Ето какво е необходимо да знаете и имате предвид при използване на услугите, предлагани и предоставяни чрез Сайта:

Настоящите общи условия имат информативно действие и обвързват Потребителите на Сайта едва, след като са ги приели изрично. Това става въз основа на изрична препратка към настоящите Общи условия при изпращане на имейл със запитване директно до Сайта.

Тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно и актуалната версия влиза в сила от момента на публикуването ѝ на Сайта. За промените Потребителите ще бъдат информирани, а при необходимост от приемането им от тяхна страна, Потребителите ще получават линк към актуалната версия.

Линкове към външно съдържание

Ако и доколкото Сайтът съдържа линкове и препратки към други сайтове и съдържания, те имат чисто информативна цел и Сайтът не носи отговорност за тях.

Подизпълнители

Сайтът има право да използва подизпълнители, без да е необходимо да уведомява или получава съгласието на Потребителите. В такъв случай Сайтът носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на този сайт, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Сайта.

Всички писмени становища и текстове, предоставени на Потребители на сайта срещу заплащане, са само за тяхна лична нетърговска употреба и употреба по предназначение /за разрешаване на спорове, водене на преговори, сключване, изменение и прекратяване на правоотношения и пр./, доколкото това не противоречи на разпоредбите в настоящите общи условия. Дори, когато е предоставено по такъв начин, всички права върху интелектуалната собственост на съдържанието остават запазени.

Нищо в сключения с Потребителя на Сайта договор няма да се счита като разрешение Потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, получените от него становища и текстове в резултат на сключения Договор. Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието на този Сайт или предоставените му текстове, освен с изричното съгласие на Сайта.

Потребителят има право да използва съдържанието на Сайта и предоставеното му допълнително съдържание за търговски цели или да го предоставя на трети лица единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Сайта за това и само в обхвата, в който това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на Договора от страна на Потребителя, вследствие на което може да бъде ангажирана неговата отговорност.

Самото предоставяне на каквото и да е съдържание на Потребителя не означава съгласие за използването му за различни от личните нетърговски цели на Потребителя.

Публикуваното на Сайта съдържание представлява блог-постове на Сайта на професионална и непрофесионална тематика. То се предоставя на Потребителите без претенция за изчерпателност и актуалност във всеки момент след датата, на която е станало достъпно за Потребителите.

Публикациите на Сайта, независимо по какъв начин са достигнали до Потребителите, могат да се разпространяват, цитират изцяло или отчасти, препращат и правят достъпни по какъвто и да е друг начин на електронен или хартиен носител само при посочване на източника.

Политика за бисквитките

За да работи Сайтът както трябва, понякога поставяме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.

  • Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни.
  • Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра.
 

Бисквитките могат също да се използват за изготвяне на анонимизирана статистика за Сайта.

Уебсайтовете на Европейската комисия използват предимно собствени бисквитки. Това са бисквитки, поставени и контролирани от Комисията, а не от външни организации.

За да можете да видите някои от нашите страници обаче, ще трябва да приемете бисквитки от външни организации.

Трите вида собствени бисквитки, които използваме, са за: съхраняване на предпочитанията на посетителите; осигуряване на функционирането на сайта; събиране на аналитични данни (относно поведението на потребителите).

Бисквитки за предпочитания на посетителите са зададени от нас бисквитки, които можем да четем само ние. С тях се помни:  дали сте приели политиката на сайта за бисквитките и условията за тренировките;

Има някои бисквитки, които трябва да включим, за да може определени уеб страници да функционират. За тях не се изисква вашето съгласие. Става въпрос по-конкретно за: бисквитки за автентификация; технически бисквитки, изисквани от определени компютърни системи.

Бисквитки на трети страни

На някои от нашите страници се показва съдържание от външни доставчици, като например YouTube, Facebook и Twitter.

За да видите това съдържание, най-напред трябва да приемете техните правила и условия. Част от тях са техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

Ако не разгледате въпросното съдържание, на вашето устройство няма да се инсталират бисквитки на трети страни.

Външни доставчици

You Tube
Google Maps
Twitter
Vimeo
Facebook
Google

Paypal

Тези услуги на трети страни са извън контрола на Сайта. Доставчиците могат по всяко време да променят условията за ползване на тяхната услуга, целта и употребата на бисквитки и др.

Как можете да управлявате бисквитките?

Можете да управлявате/изтривате бисквитки, според предпочитанията си – за подробности вижте aboutcookies.org.

Премахване на бисквитки от вашето устройство

Можете да изтриете всички бисквитки на вашето устройство, като изчистите историята на сърфирането във вашия браузър. Това ще премахне всички бисквитки от всички уебсайтове, които сте посетили.

Имайте предвид обаче, че може също да изгубите съхранена информация (напр. данни за влизане в профили, предпочитания за сайтове и др.).

Управление на бисквитки на определен сайт

За по-прецизен контрол върху бисквитките на даден сайт, проверете настройките за поверителност и бисквитки в предпочитания от вас браузър.

Блокиране на бисквитки

Можете да настроите повечето съвременни браузъри да не позволяват поставянето на бисквитки на вашето устройство, но след това може да ви се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки пък, когато посещавате даден сайт или страница. Възможно е също някои услуги и функции изобщо да не работят (напр. влизане в профил).

Регистрация

Регистрацията се извършва чрез предоставена за целта функционалност на Сайта чрез платформата WordPress, като настройките за него могат да бъдат променени по всяко време от Потребителите. Също така те могат по всяко време да се отпишат и изтрият своите данни. Ако това не е възможно, то следва да се напише имейл на info [at] ivanbelchev.com

Потребителите ще могат да гледат видео тренировките с и без регистрация в сайта.
Привилегиите на регистрираните членове ще са натрупване на точки при гледане на тренировка, което ще даде допълнителен стимул на спортуващия; възможност за коментиране и комуникация с другите зрители; да бъде част от общността на спортуващи българи от цял свят.

Личните данни при регистрация, които се съхраняват са имейл адресите, потребителско име и криптираната парола.

Абонамент

Абонаментът предоставя на включените в списъка с имейли Потребители да получават на личната си електронна поща седмичен график с тренировките, блог-постовете от Сайта. С абонамента не се предоставят други права и преимущества.

Абонаментът не е обвързан със задължение за плащане и не обвързва Потребителите по какъвто и да е друг начин.

Сайтът може по всяко време по своя преценка да изключва абонати/ техните имейл-адреси от списъка.

Не се гарантират регулярност, последователност и минимален брой от авторско съдържание, което да се разпраща при извършване на абонамент.

За изпратеното на абонатите съдържание важат условията, приложими за публикациите на Сайта.

 Декларация за освобождаване от отговорност

Когато участвате в събития, предизвикателство, тренировка или гледате видео в Сайта, за краткост Тренировка, вие приемате и се съгласявате на следните условия:

• Участието в Тренировка е доброволно. То носи потенциални рискове от сериозни наранявания, травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, падане, личното ви физическо състояние, метереологични условия и други.

• Участникът в Тренировката и/или неговите родители/настойници/попечители носят отговорност за действията на Участника по време на Тренировката.

• Участникът в Тренировката е физически здрав/а, преминал/а е всички необходими медицински прегледи и отговаря на условията за участие в Тренировката и с участието си в Тренировката не извършва действия, противопоказни на лекарско предписание.

• Участникът в Тренировката и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да извършват правни или фактически действия, с които да претендират да им бъдат изплатени обезщетения от организаторите и/или спонсорите на Тренировката за претърпените от Участника в Тренировката вреди по време на или след участието му в Тренировката, включително, но не само, за претърпени физически наранявания, травми, инвалидност или смърт в резултат от участието в Тренировката.

• В случай на физически наранявания, травми или други усложнения, възникнали по време на Тренировката, Участникът в Тренировката ще използва обичайните медицински услуги като “Спешна помощ”, като Участникът в Тренировката или неговите родители/настойници/попечители ще заплатят разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендират за възстановяване на претърпените разходи от организаторите и/или спонсорите на Тренировката.

Медицински преглед

 Тренировките, които се публикуват и показват в Сайта са любителски. Въпреки че Сайтът не изисква документ за преглед, препоръчва на всеки Участник в Тренировката да премине профилактичен медицински преглед преди участие в Тренировка.

Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Задължение на всяка една от страните в такъв случай е да уведоми съответно другата страна за възникналото събитие и очакваната му продължителност.

Оздравителна клауза

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия е или стане недействителна или неприложима, то това не засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

Направете Условия за ползване за вашия сайт като прочетете публикацията от Mahony’s Law Studio.

Всички права запазени! © 2020 Bulgaria GO!